Startna lista

Udeleženci Avirateka se najmanj pol ure pred predvidenim startom zglasijo v šotoru pred gasilskim domom na prijavnih pultih, kjer potrdijo svojo prisotnost, prevzamejo majice ter bone za hrano in pijačo.

STARTNA LISTA ODRASLI 

Prijava na Aviratek 2017 startna lista po času 28092017

Prijava na Aviratek 2017 startna lista po priimku 28092017

Prijava na Aviratek 2017 startna lista po skupinah 28092017

STARTNA LISTA OTROCI

Predviden start za otroke je ob 14.30, ko se vrne zadnja skupina odraslih.

Prijava na Mini Aviratek 2017 startna lista